Vaak gestelde vragen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over Ramadan.

Waarom vasten moslims?
Het vasten gedurende de maand Ramadan is één van de vijf zuilen van de Islam. Als moslim dien je je daaraan te houden. Vasten is een methode om ons dichter bij onze natuurlijke staat te brengen. De maand Ramadan is dus een gelegenheid om eigenschappen als vasthoudendheid en zelfbeheersing te ontwikkelen.

Mag je vasten als je ziek bent?
Als de mogelijkheid bestaat dat de ziekte verergert door het vasten of door het niet innemen van de medicatie is het - eigenlijk - voor een moslim verboden om te vasten. Hij bepaalt zelf of hij vast. Alle dagen die hij niet kan vasten, haalt hij in. Chronisch zieken compenseren elke dag die ze niet kunnen vasten door een arme te voeden.

Mag je tandpasta gebruiken overdag?
Volgens sommige geleerden mag men tussen zonsschemering en zonsondergang geen tandpasta gebruiken omdat ze dit als parfum voor de mond beschouwen. Dat is per stroming verschillend.

Is het vasten nog geldig als ik toch iets eet of drink?
Alleen als je bewust eet, drinkt (of rookt) tussen ochtendschemering en zonsondergang, is het vasten ongeldig geworden. Als dit gebeurt omdat men het vergeten was dat men vastte, moet je gewoon doorgaan met vasten. Het vasten is dus nog geldig als je onderweg naar school per ongeluk een regendruppel inslikt. 


E-card:
versturen/ophalen